Reklamační řád

Ke stažení
Reklamační formulář
Odstoupení od kupní smlouvy

1.Obecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „ Reklamace“).
 2. „Prodávající“ je obchodní společnost NIDUM Services, sro „Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

2. Záruční podmínky

 1. Pokud Zboží vykazuje zjevné vady, tj. zejména je-li zboží kupujícímu prodáno v poškozeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle zvolení kupujícího.
 2. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání péče o zboží, nesprávnou manipulaci a používání zboží. Oprávnění k bezplatné reklamaci zaniká iv případě neodborné manipulace se zbožím nebo jakéhokoli neodborného zásahu do zboží během záruční doby. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit jej za jiné zboží. Všechny záruční výměny jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky dle předchozího bodu.
 3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy, se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Vyřízení reklamace

 1. Reklamace se uplatňuje e-mailem, nebo v sídle prodávajícího.
 2. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu nebo výměnu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční opravu nebo výměnu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace zaznamená reklamaci, přesně označí vady zboží v souladu s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího e-mailem, nebo doporučenou poštou, nebo písemným dokladem o vyřízení reklamace (reklamační protokol) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Dále je kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu nebo výměnu v příslušných střediscích kupujícího, jejichž seznam je přiložen na stránce www.pappamia.cz.
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci do 14 dnů, ve složitých případech do 30 pracovních dnů od přijetí reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobků za nový výrobek.

  Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  a) výměnou zboží
  b) vrácením kupní ceny zboží,
  c) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  d) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 5. V situaci, kdy je zboží třeba zaslat prodávajícímu jedná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 6. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem na adresu odpovědná za něj osoba, která toto zboží převezme.
 7. Odpovědná osoba v plné míře odpovídá za sledování běhu lhůty pro reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č.j. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem určené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
 8. Naše středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem k převzetí zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží doručeno kupujícímu formou zásilky.
 9. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného zacházení se zbožím stejně, jako při neodborné manipulaci se zbožím.
 10. Reklamace se nevztahuje na chlazené zboží, které nebylo převzato v den doručení poštou, nebo kurýrem od doručitele.

4. Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakékoli reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k závažnosti reklamace nabídne kupujícímu, výměnu zboží nebo vrácení zboží.

V případě, že si přejete zboží reklamovat, kontaktujte nás e-mailem.

Záruka

Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 ods. 1 občanského zákoníku]. Pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost, záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s § 429 ods. 2 Obchodního zákoníku.

V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.

Zasílání novinek

Chcete být informováni o novinkách a akcích? Zadejte svou e-mailovou adresu pro odběr novinek.

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení uživatelské zkušenosti. Používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s používáním všech souborů cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie. Přečíst více

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače umisťují vámi navštívené webové stránky. Weby používají soubory cookie k usnadnění efektivní navigace a provedení určitých funkcí uživatelům. Soubory cookie, které jsou potřebné pro správné fungování webu, lze nastavit bez vašeho souhlasu. Všechny ostatní soubory cookie musí být před nastavením v prohlížeči schváleny. Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete kdykoli změnit na této stránce.Přijmout nezbytné